Polityka prywatności

Kim jestem

Nazywam się Agnieszka Rogala i jestem autorką oraz administratorką strony https://agarogala.pl, obecnych na blogu postów oraz filmów udostępnionych z mojego kanału na YouTube. Mój adres to Tum 1A, gmina Góra Św. Małgorzaty. Możesz się ze mną skontaktować via e-mail blog.aga.rogala(małpka)gmail.com.

Pamiętaj, że niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie.

Dane osobowe/Formularz kontaktowy/Komentarz

Twoje dane, tj. imię lub pseudonim, powierzasz mi wówczas, gdy chcesz nawiązać ze mną kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego na stronie. Jest to czynność dobrowolna ale też konieczna, bym mogła otrzymać od Ciebie wiadomość.
W tym wypadku podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowanego przez Ciebie tą drogą kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane mi e-mailowo przetwarzam tylko w celu kontaktu z Tobą.
Treść korespondencji może być archiwizowana. Masz prawo domagać się przedstawienia historii naszej wspólnej korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentowanie postów na blogu również wymaga podania imienia lub pseudonimu oraz adresu e-mail, przy czym tylko Twój podpis jest udostępniany publicznie.
System odnotowuje Twój adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz będą przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu ze mną. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Newsletter

Zapis na newsletter wymaga podania swojego imienia (lub pseudonimu) oraz adresu e-mail. Jest to czynność dobrowolna ale też konieczna, bym mogła posyłać Ci mój newsletter. System newsletterowy odnotowuje Twój adres IP oraz określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail. System śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Dzięki temu wiem,które wiadomości zostały otworzone, które linki kliknięte itp.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest  realizacja celów marketingowych.
Przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, ponieważ zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, służy analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera na dwa sposoby: 1. kliknięcie w dedykowany link znajdujący się w mailu w ramach newslettera ; 2. kontakt ze mną.

Podstawa prawna do działań w zakresie newslettera: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Media społecznościowe

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram.

Wyświetlając https://agarogala.pl, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli jesteś zalogowany do jednego z ww. serwisów, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na https://agarogala.pl do Twojego profilu w tym serwisie.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając  „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/policy.php,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875,
Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Wideo

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Odtwarzając wideo, Google otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Ciasteczka

Moja strona wykorzystuje pliki cookies. Chcesz wiedzieć więcej, czytaj

Logi serwera

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest blog. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji czytelników. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem,a także w celach bezpieczeństwa. Obecnie https://agarogala.pl jest zainstalowana na serwerach firmy zenbox sp. z o.o. https://zenbox.pl

Należy zauważyć, iż w uzasadnionych przypadkach, kiedy prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych organom państwowym, na przykład organom ścigania – w takiej sytuacji dane zostaną udostępnione.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.